ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ

 • พายคายักล่องทะเล ป่าชายเลน

  พายคายักล่องทะเล ป่าชายเลน

  กิจกรรมพายคายักเป็นรูปแบบหนึ่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงที่จังหวัดกระบี่  เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะได้สนุกสนานกับการล่องเรือไปท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าโกงกางซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์หลายชนิด เช่น นก ลิงแสม และเป็นแหล่มอนุบาลตัวอ่อนของพันธุ์สัตว์น้ำนานาพันธุ์ เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันน่าตื่นตาของเทือกเขาหินปูนทั้งสองฟากฝั่ง ก่อนออกสู่ทะเลกว้างโต้คลื่นลมเป็นการเดินทางด้วยพละกำลังจากสองแรงแขนของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติรอบข้างอย่างแท้จริง

  Read More »
 • อำเภอปาย เมืองเล็กในโอบล้อมของขุนเขา อากาศเย็นสบาย

  อำเภอปาย เมืองเล็กในโอบล้อมของขุนเขา อากาศเย็นสบาย

 • เที่ยวดอยแม่สลอง สัมผัสชุมชนชาวไทยภูเขา

  เที่ยวดอยแม่สลอง สัมผัสชุมชนชาวไทยภูเขา

Scroll To Top